skip to content

Duurzaamheid verankerd in ons besluitvormingsproces

Elk investeringsvoorstel, ontwikkelingsprojectrapport en kwartaalrapport met betrekking tot vastgoedbeheer omvat een ESG-sectie. Deze sectie bevat relevante ESG-informatie volgens onze ESG-strategie en beleidsrichtlijnen, zoals prestaties op het gebied van Bijna Energie Neutrale Gebouwennormen (BENG) en beoordelingen van de rechtvaardigheid en betaalbaarheid van het vastgoed voor huurders.
Zonnepanelen weiland

Elk investeringsvoorstel, ontwikkelingsprojectrapport en kwartaalrapport met betrekking tot vastgoedbeheer omvat een ESG-sectie. Deze sectie bevat relevante ESG-informatie volgens onze ESG-strategie en beleidsrichtlijnen, zoals prestaties op het gebied van Bijna Energie Neutrale Gebouwennormen (BENG) en beoordelingen van de rechtvaardigheid en betaalbaarheid van het vastgoed voor huurders.


In de investeringscommissie van Elfi worden alle materiële voorstellen voor investeringen en desinvesteringen besproken, waarbij zowel het bestuur van Elfi als de ESG-werkgroep betrokken zijn. Deze voorstellen worden ondersteund door analyses van het personeel en externe consultants. Als een investering niet in overeenstemming is met de ESG-strategie en het beleid van Elfi, wordt dit beschouwd als een duurzaamheidsrisico. In dat geval is een actieplan vereist om de risico's te verminderen voordat de investering kan doorgaan.

Copyright 2024 Elfi

Disclaimer

Cookies

Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden