skip to content

Onze ESG-ambities

Elfi's plannen voor duurzaamheid omvatten wat we willen bereiken en hoe we het gaan meten op verschillende gebieden van duurzaamheid.

We streven ernaar om als organisatie te werken met de focus op huurders, en we vinden milieuaspecten van essentieel belangrijk voor hoe we zakendoen. We nemen duurzaamheid mee in wat we doen, maar we hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling. Met deze aanpak streven we ernaar duurzaamheidsrisico’s te verminderen die een negatieve invloed hebben op het milieu en de waarde van onze investeringen. Daarnaast willen we de kansen benutten die ESG biedt om ons vastgoedportfolio te versterken. 


Implementatie ESG-strategie
In 2023 heeft Elfi haar ESG-strategie ontwikkelt. Dit jaar start Elfi met het rapporteren van haar ESG-doelen. In onze rapportages zullen we de onderstaande statistieken weergeven.

Environment

  • Totaal energieverbruik in kWh per jaar
  • Intensiteit van energieverbruik in aantal kWh/m2
  • Broeikasgasintensiteit (GHG) in aantal kgCO2e/m2
  • % woningen met energielabel
  • Totaal waterverbruik in m3 per jaar
  • Intensiteit van waterverbruik in m3 per m2


Social

  • Huurderstevredenheid uitgedrukt in een NPS-score
  • % huurders in een betaalbare woningen


Governance

  • % projecten in lijn met de Elfi Duurzaamheidrichtlijnen
  • % aannemers die de richtlijnen van de OESO toepassen


Duurzaamheid verankerd in ons besluitvormingsproces
Elk investeringsvoorstel, ontwikkelingsprojectrapport en kwartaalrapport met betrekking tot vastgoedbeheer omvat een ESG-sectie. Deze sectie bevat relevante ESG-informatie volgens onze ESG-strategie en beleidsrichtlijnen, zoals prestaties op het gebied van Bijna Energie Neutrale Gebouwennormen (BENG) en beoordelingen van de rechtvaardigheid en betaalbaarheid van het vastgoed voor huurders.

In de investeringscommissie van Elfi worden alle materiële voorstellen voor investeringen en desinvesteringen besproken, waarbij zowel het bestuur van Elfi als de ESG-werkgroep betrokken zijn. Deze voorstellen worden ondersteund door analyses van het personeel en externe consultants. Als een investering niet in overeenstemming is met de ESG-strategie en het beleid van Elfi, wordt dit beschouwd als een duurzaamheidsrisico. In dat geval is een actieplan vereist om de risico's te verminderen voordat de investering kan doorgaan.

Esg scrabble

Copyright 2024 Elfi

Disclaimer

Cookies

Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden