skip to content

Verklaring van Elfi

Verklaring over de belangrijkste nadelige gevolgen van beleggingsbeslissingen voor duurzaamheidsfactoren


Conform artikel 4, lid 1, onder a) van de SFDR verklaart Elfi hierbij dat het rekening houdt met de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Elfi bevordert diverse milieu- en sociale kenmerken en neemt de ongunstige effecten op duurzaamheid in overweging bij haar investeringsbesluitvormingsprocedures. 


Dit doen we door middel van een due diligence proces, waarin de indicatoren die we gebruiken in lijn zijn met onze ESG-strategie. Vastgoedinvesteringen kunnen negatieve invloeden hebben op duurzaamheidsfactoren, waaronder milieu-, sociale en bestuurs-aspecten. Bijvoorbeeld kunnen investeringen in niet-energiezuinige woningen zowel het klimaat als de huurders van die woningen negatief beïnvloeden. Elfi overweegt daarom dergelijke ongunstige effecten bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Copyright 2024 Elfi

Disclaimer

Cookies

Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden