skip to content

Elfi Duurzaamheidrichtlijnen

Duurzaamheid vormt de basis voor blijvende groei van de waarde van ons portfolio, onze organisatie en onze samenleving. In onze beslissingen staan de wensen en tevredenheid van onze huurders altijd centraal.

Een duurzaam vastgoedportfolio voegt niet alleen investeringswaarde toe, maar legt ook een solide basis voor een evenwichtig rendement en risico. We hanteren een praktische benadering en leggen de focus op meetbare resultaten, die zowel voor onze huurders als onze investeerders tastbaar zijn.

Bij acquisities, ontwikkelingen en het beheer van vastgoed is het uitgangspunt dat deze activiteiten leiden tot een verduurzaming van ons vastgoedportfolio. Dit principe is verankerd in de Elfi Duurzaamheidrichtlijnen die gelden voor elk van onze activiteiten. De richtlijnen geven de stappen en acties aan die nodig zijn om de ESG-ambities van Elfi te realiseren. 


Daarnaast geven zij richting aan het due diligence proces waarmee Elfi de potentiële negatieve impact van het vastgoed inzichtelijk maakt. Dit due diligence proces gebruikt een aantal vastgestelde indicatoren die de voor ons belangrijkste mogelijke negatieve impact meten, zoals CO2-voetafdruk van ons vastgoed, de klimaatrisico’s en de impact op betaalbaarheid. Wij streven ernaar om de belangrijkste ongunstige effecten te verminderen of te voorkomen door middel van uitsluiting, verbeterstrategieën, stemmen en impactbeleggen.

20230411 Elfi ESG

Copyright 2024 Elfi

Disclaimer

Cookies

Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden